O nas

„Na chwałę Boga i na pożytek cierpiących”  – tak zaczyna się Kronika Hospicjum Świętego Ojca Pio w Tarnobrzegu.

To motto jest wyznacznikiem definiującym kierunek, w którym podążamy w posłudze naszym podopiecznym. W naszym Zakładzie, który został założony przez ks. Prałata Michała Józefczyka w 2001 roku, kierujemy się chrześcijańskim podejściem, wyrozumiałością i życzliwością.

Nasza placówka, zgodnie z wolą założycieli służy ludziom chorym, którzy potrzebują szczególnej opieki, ale przede wszystkim serca. Naszym patronem jest Święty Ojciec Pio. Jego słowa : „miłość, zawsze miłość i miłosierdzie” są wyznacznikiem naszej pracy dla chorych.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pilęgnacyjno -Opiekuńczy „Hospicjum Świętego Ojca Pio” w Tarnobrzegu jest samodzielnym, niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Kierownik – Ks. dr Jan Biedroń oraz Zastępca Kierownika ds. medycznych – Pani Maria Walczyna.

Dziś jesteśmy nowoczesną placówką, zatrudniającą wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę zapewniającą całodobową opiekę.

W naszym Zakładzie znajdują się następujące Oddziały :

  • Pielęgnacyjno – Opiekuńczy  przy ul. Konstytucji 3 Maja 11
  • Pielęgnacyjno – Opiekuńczy przy ul. Dąbrówki 44
  • Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny przy ul. Dąbrówki 44

Przy Zakładzie działalność prowadzi Hospicjum Domowe dla chorych onkologicznie.

Zakład świadczy usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze, lecznicze, rehabilitacyjne, edukacyjno – dydaktyczne, promocje zdrowia, opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz zapewnia opiekę duchową.

W ramach zajęć rehabilitacyjnych, które prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni fizjoterapeuci, nasi podopieczni korzystają z szerokiej gamy ćwiczeń oraz zabiegów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnousprawniające przy pomocy sprzętu ortopedycznego, w tym ćwiczenia czynne, bierne, oddechowe i inne. Wykonywane są zabiegi fizykoterapeutyczne np. światłolecznictwo, masaż pneumatyczny.

Dla potrzeb naszych pacjentów prowadzona jest terapia logopedyczna.  Jest istotnym elementem rehabilitacji pacjenta i ma za zadanie poprawę jego jakości życia. Dotyczy głównie osób z problemami neurologicznymi (udary, wylewy) i neurodegeneracyjnymi (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona).  Jej głównym celem jest odbudowa funkcji językowych i komunikacyjnych oraz stymulacja funkcji poznawczych. W procesie programowania terapii decydujący jest stan pacjenta, jego potrzeby czy możliwości.

W naszym Hospicjum świadczona jest również pomoc psychologiczna, która obejmuje:

  • diagnozę i ocenę stanu psychicznego pacjenta
  • ocenę procesów poznawczych oraz ich wspomaganie
  • psychoedukację
  • pomoc w akceptacji życia z dysfunkcją, zwiększenie jego poczucia własnej wartości pomimo postępującej choroby
  • wsparcie w przystosowaniu się do nowej sytuacji życiowej.

Zakład zapewnia : właściwe warunki bytowe; wyżywienie ( mamy swoją kuchnię), środki higieny osobistej; leki i środki opatrunkowe zgodnie z zaleceniem lekarza; opiekę pielęgniarską i konsultacje lekarskie; podnoszenie sprawności i aktywności podopiecznych; realizację potrzeb religijnych i opiekę duchową; spokój i bezpieczeństwo;

W naszej placówce mamy w dwu i trzyosobowe pokoje.

Nasz obiekt wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Podopieczni do swojej dyspozycji mają salę, w której od poniedziałku do piątku są organizowane zajęcia terapeutyczne oraz kaplicę, w której odbywają się msze święte oraz nabożeństwa.

Wokół budynków mamy ogródek, gdzie mieszkańcy mogą spędzać czas na spacerowaniu i cieszeniu się otaczającą przyrodą.

Maria Walczyna
Zastępca Kierownika ds. Medycznych

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Podziel się

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA